Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Software de gestión Distrito K | Gaiástech

Software de gestión Distrito K

Produto
Software de xestión, contabilidade, CRM, reparacións, TPV e obras para empresas.
Sectores ao que vai dirixido
Comercio/retail
Construción e inmobiliaria
Industria
TIC
Categoría
Solucións de xestión empresarial \ Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP)
Clasificación tecnolóxica
Plataformas / Windows
Tipo de arquitectura
Local
Ecosistema tecnolóxico
Outro
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
non, é un produto autocontido
É software libre?
Non