Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TasteLab | Gaiástech

Main info

Formación, auditoría, servizos de análise sensorial. Ou noso orixe foi como Start Up dá Universidade de Santiago de Compostela. Acumulamos máis de 30 anos de experiencia en análise sensorial sendo pioneiras en España.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
Servizos
Tecnoloxias
Sensórica/Tecnología sensorial
Capacidades
-
Actualidade
-