Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teixo | Gaiástech

Teixo

Produto
Teixo é o software de TEIMAS que alixeira o traballo administrativo dos xestores, axentes, negociantes e transportistas de residuos.
Xera e tramita documentación de traslado, controla os procesos, axiliza a operativa e simplifica enormemente os trámites. Máis de 900 centros de toda España están a utilizalo a diario.
Sectores ao que vai dirixido
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Categoría
Solucións de xestión empresarial \ Aplicacións de control da produción (CAM, SCADA, robótica, autómatas, trazabilidade, …)
Solucións de xestión empresarial \ Aplicación de xestión de procesos de negocio (BPM)
Solucións empresariais integrais por sector
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non

Etiquetas