Zerinthia | Gaiástech

Main info

Creamos proxectos e produtos baseados en datos.
Axudamos a empresas e administracións no seu proceso de transformación dixital.

Main info company wrapper
Liñas de actividades
-
Produtos
-
Servizos
Tecnoloxias
-
Capacidades
-
Actualidade
-