Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zero | Gaiástech

Zero

Produto
Zero é a plataforma dixital na nube para empresas multinacionais que apostan pola circularidade e a rastrexabilidade dos seus residuos, xa que permite xestionar toda a súa cadea de valor e tomar decisións intelixentes de negocio.
Innovacións destacables
Control da trazabilidade do residuo por medio de blockchain.
Sectores ao que vai dirixido
Construción e inmobiliaria
Enerxía utilidades e xestión de residuos
Forestal
Gandería
Industria
Industria textil
Industria de procesados
Industria enerxética
Industria naval
Saúde
Telecomunicacions
Transporte e loxística
Categoría
Solucións de xestión empresarial \ Aplicación de xestión de procesos de negocio (BPM)
Solucións de xestión empresarial \ Aplicación para xestión documental (ECM)
Tipo de arquitectura
Nube
Modelo de negocio
B2B (Business-To-Business)
Está este produto implementado de forma escalable, en capas ou como microservizos, cunha API pública documentada, de forma que poda ser integrado con outros no proceso de transformación dixital das PEMEs?
sí, pode integrarse con outros e dispón de API documentada
É software libre?
Non

Etiquetas