Recursos | Gaiástech

Recursos

Informe Cibercriminalidad en España 2021

Publicado o informe do estado da cibercriminalidade en España 2021. Recolle as principais magnitudes asociadas categorizadas tanto a nivel nacional como por autonomías, provincias e cidades.

Ciber_ Ameazas e Tendencias. Edición 2021

Informe do CCN-CERT que recolle a análise das ciberameazas nacionais e internacionais e a súa evolución nos últimos anos. Axentes da ameaza, datos sobre incidentes nos últimos anos, métodos de ataque e tendencias futuras neste eido. ...

Páxina web de Pantalla Amigas

Proxectos e recursos educativos para a capacitación de nenos, nenas e adolescentes co fin de desenvolver habilidades e competencias dixitais que lles permitan participar de forma activa, positiva e saudable na rede.

Páxina web da Internet Segura For Kids

Internet Segura for Kids ( IS4 K) é o Centro de Seguridade na internet para menores de idade en España e ten por obxectivo a promoción do uso seguro e responsable da internet e as novas tecnoloxías entre os nenos e adolescentes.