Recursos | Gaiástech

Recursos

Administracións Públicas
Empresas
Sociedade

Ciber_ Ameazas e Tendencias. Edición 2021

Informe do CCN-CERT que recolle a análise das ciberameazas nacionais e internacionais e a súa evolución nos últimos anos. Axentes da ameaza, datos sobre incidentes nos últimos anos, métodos de ataque e tendencias futuras neste eido. ...

Sociedade

Páxina web de Pantalla Amigas

Proxectos e recursos educativos para a capacitación de nenos, nenas e adolescentes co fin de desenvolver habilidades e competencias dixitais que lles permitan participar de forma activa, positiva e saudable na rede.

Sociedade

Páxina web da Internet Segura For Kids

Internet Segura for Kids ( IS4 K) é o Centro de Seguridade na internet para menores de idade en España e ten por obxectivo a promoción do uso seguro e responsable da internet e as novas tecnoloxías entre os nenos e adolescentes.

Administracións Públicas
Empresas
Sociedade

Informe de situación da ciberseguridade en Galicia

Este informe contén información sobre a ciberseguridade: concepto, tendencias e retos a nivel autonómico, nacional e internacional e sobre a situación da industria da ciberseguridade en Galicia.