Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servizos | Gaiástech

Servizos

CIBER.gal
Coa fin de materializar os obxectivos estratéxicos e operativos, o nodo pon a disposición de empresas, cidadáns e administracións públicas de Galicia unha oferta harmonizada de servizos para cumprir as expectativas de todos os actores implicados no mesmo.

Os servizos prestados por CIBER.gal agrúpanse nas seguintes categorías:

Relacións institucionais (networking)

Xestión das relacións a nivel rexional, nacional e internacional con entidades públicas e privadas con intereses comúns en relación ao nodo.

 

Observatorio e Coñecemento

Seguimento, análise e avaliación do sector da ciberseguridade en Galicia e outros territorios de referencia e xeración de información e coñecemento de interese para o sector.

 

Espazos para a investigación e transferencia de coñecemento

Posta a disposición de espazos para a investigación e transferencia de coñecemento entre os membros do nodo e outras entidades.

 

Asesoramento experto e provisión de servizos

Asistencia técnica e prestación de servizos de detección, prevención e xestión da ciberseguridade en administracións, empresas e outras entidades de interese en Galicia.

 

Concienciación e capacitación

Formación para a adquisición do coñecemento necesario e concienciación para o adecuado uso e xestión da ciberseguridade por parte dos cidadáns, empresas e administracións públicas.

 

Comunicación e difusión

Xeración de iniciativas e elaboración de contidos formativos e informativos e a súa difusión por canles de comunicación tradicionais e online.