Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liñas de acción | Gaiástech

Liñas de acción

Páxina básica
O nodo galicIA integra en catro liñas de actuación accións que buscan o impulso das tecnoloxías intelixentes na administración pública, universidades e centros de coñecemento, o sector privado e a cidadanía. ​

Liñas de actuacion

Impulso da economía do dato​

Promover o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas basadas en intelixencia artificial por parte do Sector Público, que den solución aos retos da sociedade e que contribúen á creación dun ecosistema de empresas de base tecnolóxica no campo da intelixencia artificial.​

Accións:

  • Desenvolvemento de novas infraestruturas de datos interoperables.

Intelixencia artificial de vangarda, ética e segura

Impulsar e desenvolver unha intelixencia artificial de vargarda, ética e segura promovendo un enfoque centrado no ser humano.​

Accións:

  • Elaboración dun estudio do marco ético - normativo de intelixencia artificial.

Relacións e posicionamento de galicIA

Consolidar o nodo galicIA como un espacio de diálogo aberto e permanente sobre a intelixencia artificial no que participen diferentes axentes do ecosistema, expertos nacionais e internacionais.​

Accións:

  • Creación dun Comité de expertos asesores IA.
  • Creación dunha rede de colaboradores estratéxicos.
  • Participación en iniciativas e programas de referencia en IA.

Formación e capacitación en intelixencia artificial​

Fomentar e mellorar o desenvolvemento de competencias e capacidades dixitais entorno á intelixencia artificial da cidadanía, sector público e empresas, que lles permita adoptar as posibles aplicacións así como coñecer os principais desafíos entorno a esta. ​

Accións:

  • Desenvolvemento de cursos e xornadas formativas.
  • Desenvolvemento de material divulgativo.