Seguridade e privacidade no sector turístico | Gaiástech

Seguridade e privacidade no sector turístico

Presencial e en liña. Sala Juanjo Gallo da Deputación da Coruña (6ª planta) - Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña

INSCRÍBETE

Actividade enmarcada no contexto do grupo de traballo de empresas do Nodo galego de ciberseguridade CIBER.gal, grazas a colaboración de APDTIC, entidade adherida a CIBER.gal, e a Deputación da Coruña, entidade fundadora de CIBER.gal.

Programa:

O obxectivo da sesión é achegar os aspectos a ter en conta en materia de seguridade da información, protección de datos e privacidade, tendo en conta a cantidade de información que se manexa dos viaxeiros no sector turístico. 

16:45 - Recepción de asistentes

17:00 - Inicio da sesión

Relator: André Castelo Pichel, Socio Director en APDTIC

 • Preguntas frecuentes en ciberseguridade e privacidade
 • Normativa e estándares aplicables (RGPD, LOPDGDD, ENS, ISO 27001..)
 • Casos prácticos
  • Obriga de comunicar datos de viaxeiros (RD 933/2021)
  • Sanción de 20.000€ por escanear un pasaporte
 • Aspectos a ter en conta:
  •  Que información facilitar aos usuarios e a terceiros
  • Que medidas de seguridade esigir aos proveedores de servizos?
  • Identificación de medidas proactivas básicas en ciberseguridade
 • Quenda de preguntas

19:00 - Café Networking

Interveñen

Imparte:

Organiza:

logo APDTICDeputación Coruña

Impartido por

André Castelo
André Castelo Pichel

Socio Director en APDTIC - Delegado de Protección de Datos certificado baixo o Esquema AEPD-DPD.

Máis Información

O material empregado na sesión pode consultarse aquí.

 

apdtic

Cando?

08 de Xuño de 2022
17:00h a 19:00h

Onde?

Presencial e en liña. Sala Juanjo Gallo da Deputación da Coruña (6ª planta) - Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña

Quen participa?

APDTIC - Profesionales del derecho TIC André Castelo Pichel

Para quen?

 • Axencias e Operadores galegos de turismo
 • Entidades adheridas as Asociacións de Turismo de Galicia
 • Clúster de Turismo de Galicia
 • Axencias e Operadores galegos do Camiño de Santiago